Vill du optimera inomhusklimatet i lägenheter? Healthy Apartment Concept är en energieffektiv helhetslösning

Vill du optimera inomhusklimatet i lägenheter? Healthy Apartment Concept är en energieffektiv helhetslösning

Ett inomhusklimat som främjar komfort och hälsa: är det inte det alla vill ha? Särskilt i en lägenhet där bra luftkvalitet och behagliga temperaturer är nödvändigt för de boendes välbefinnande – människor, djur och växter.

Därför har Renson utvecklat Healthy Apartment Concept – en helhetslösning med tre hörnstenar: behovsstyrd allmänventilation, ventilerad kylning och effektiva utvändiga solskydd för glasfasader.

Det gynnar inte bara de boende i form av förbättrad komfort och hälsa, utan även kostnaderna tack vare den lägre E-nivån (energiprestanda)!


Behovsstyrd allmänventilation


Renson specialanpassar sitt ventilationssystem för lägenheter och höghus. Fönsterventilation är konstruerad för att klara höga vindlaster på höga höjder och uppfyller krav avseende ljud. Dessutom kan allmänventilationen per enhet anslutas till en specialkonstruerad kanal som kombinerar avlägsnande av förorenad ventilationsluft och rökgas med lufttillförsel till gaspannan.

Detta tredubbla flöde bidrar inte bara med utrymmesbesparingar, utan även besparingar vad gäller monteringstid och kostnader. Denna typ av ventilation bidrar slutligen till byggnadens övergripande utseende: det behövs endast en takkanal för både rök och ventilerande luft.

Upptäck våra olika ventilationssystem här

Utvändiga solskydd för glasfasader


Förutom inomhusluftens kvalitet har även temperaturen stor betydelse. I synnerhet nu när höghus i allt större utsträckning täcks med glasfasader så att de boende kan njuta av naturligt dagsljus. På grund av dessa fönster kan det bli mycket varmt inomhus under varma dagar. Det enda sättet att förhindra detta är att stoppa solstrålarna innan de når fönsterrutan.

Denna typ av utvändiga solskydd ger inte bara termisk komfort, utan även visuell komfort: det är slut på irriterande reflektioner samt missfärgning av möbler och inredning på grund av solstrålarna. Med dynamiska markiser kan man njuta av solens värme även vintertid, den tid på året då den är som mest behaglig och önskvärd.

Läs mer om våra solskydd

Ventilerad kylning


Eftersom antalet varma dagar per år ökar skiftar energikostnaderna för byggnader från uppvärmning till kylning. I välisolerade och lufttäta byggnader sker praktiskt taget ingen värmeförlust, vilket kan innebära att kostnaderna för aktiv kylning ökar avsevärt under sommaren. Detta medför en risk för överhettning, vilket kan förhindras med utvändiga solskydd och ventilerad kylning.

Det senare säkerställer stor tillförsel av frisk och sval luft nattetid. Hela byggnaden absorberar luften och släpper ut den nästa dag. Med fem sådana cykler sänks inomhustemperaturen med hela fem grader på sommaren – kostnadsfritt och naturligt!

Mer information om ventilerad kylning finns här

Inomhusklimat för höghus


Höghus kräver särskilda lösningar vad gäller ventilation, solskydd och överbyggnader till balkonger. Till exempel är kraven avseende akustik, väderpåverkan och vindlast mycket högre. Därför strävar Renson ständigt efter perfekta uppgraderingar, korrekta anpassningar och estetiska integrationer – utan att bortse från energieffektivitet och hållbarhet.

Resultatet är en specialanpassning som inte bara uppfyller de visuella kraven, utan även förutsättningarna för ett behagligt och hälsosamt inomhusklimat.

Se hela vårt sortiment här

Beställ broschyr

Privat/professionellt:

Genom klicka på skicka godkänner du sekretessvillkoren