484

The frame vents by Renson can be installed as double glass. The 484 vent has a good physical passage.
  • Duży przepÅ‚yw
  • Montaż: jak szyby zespolonej
  • Szerokość koÅ‚nierza 24 mm lub 28 mm