431RC2

Burglar-resistant build-up vent Attached in structure with burglar-resistant screws. Burglar-resistant in accordance with class RC2. Applied with night cooling.
  • Szybki i Å‚atwy montaż
  • UrzÄ™dowy raport z badania
  • Do chÅ‚odzenia w nocy
  • Klasyfikacja odpornoÅ›ci na wÅ‚amanie RC2
  • Zabezpieczenie przed upadkiem