431RC2

Burglar-resistant build-up vent Attached in structure with burglar-resistant screws. Burglar-resistant in accordance with class RC2. Applied with night cooling.
  • Szybki i łatwy montaż
  • Urzędowy raport z badania
  • Do chłodzenia w nocy
  • Klasyfikacja odporności na włamanie RC2