Mechanische ventilatie

Verluchten alleen (lees: af en toe een raam openzetten) volstaat tegenwoordig niet meer voor een gezonde binnenluchtkwaliteit. Zeker omdat woningen, kantoren en scholen steeds beter geïsoleerd en luchtdicht afgewerkt worden, is ventileren een must. Pas dan is er 24/7 sprake van een gezond binnenklimaat. Gelukkig bestaat voor elk project een geschikt ventilatiesysteem dat voldoet aan de persoonlijke behoeften van bewoners of gebruikers. Renovatie of nieuwbouw? Bepaalde energie-eisen? Specifieke vereisten inzake de manier waarop verse lucht wordt aangevoerd? Akoestische verwachtingen? Renson heeft hoe dan ook altijd een ventilatieoplossing op maat in huis.

Met ventilatiesysteem C+, D+ of E+ van Renson ga je voor 100% gezonde binnenlucht. Stuk voor stuk zorgen ze voor slimme, uiterst stille en energiezuinige ventilatie. En dit volautomatisch, waar en wanneer het nodig is. Ventilatie van Renson zorgt voor de beste luchtkwaliteit en een comfortabel binnenklimaat voor jou en jouw dierbaren. 

Systeem C+

Bij dit volautomatische ventilatiesysteem gebeurt de toevoer van verse lucht op een natuurlijke, gecontroleerde manier via de Invisivent-raamverluchtingen in droge ruimtes. De afvoer van vervuilde binnenlucht uit de natte ruimtes verloopt mechanisch en vraaggestuurd via de Healthbox. Die centrale afvoerunit is uitgerust met geïntegreerde sensoren die continu het CO2- of vocht- en/of VOC-niveau in de binnenlucht meten per aangesloten ruimte in huis. Die Healthbox voert als ‘het hart van het Renson C+-systeem’ dan ook alleen vervuilde lucht af waar en wanneer nodig, perfect afgestemd op het leefpatroon en de behoeften van de bewoners. Bijgevolg is dit een heel energiezuinig systeem, zeker in een Smartzone-configuratie. Dan gebeurt afvoer van vervuilde binnenlucht zelfs in de slaapkamers, zodat u daar van een goede nachtrust geniet. Dankzij de Healthbox app heeft u bovendien 24/7 zicht op de binnenluchtkwaliteit en op de activiteiten van de Healthbox.

Ontdek meer ›

Systeem D+

Met de Endura Delta pakt Renson uit met een balansventilatie-unit die qua vraagsturing een stuk verder gaat dan de bestaande D-systemen met warmteterugwinning (waarbij zowel toevoer van verse lucht als afvoer van vervuilde lucht mechanisch gebeuren). Met ingebouwde CO2-, VOC- en vochtsensoren kan daarmee op vlak van balansventilatie pas écht geventileerd worden volgens uw behoeften en leefpatroon. En dat tegen het laagst mogelijke verbruik en met een zo hoog mogelijke warmteterugwinning (tot 89 procent). Dankzij een app kan u de binnenluchtkwaliteit 24/7 monitoren, het ventilatieniveau programmeren en verwittigd worden wanneer filters aan vervanging of nazicht toe zijn.
 

Ontdek meer ›

Systeem E+

Ook wie kiest voor hernieuwbare energie, vindt in het Renson-assortiment z’n gading. In dit uiterst energiezuinige ventilatiesysteem wordt de natuurlijke toevoer van verse lucht opnieuw – net zoals in het C+-systeem – gegarandeerd via de Invisivent raamverluchtingen. Endura staat als hart van dit systeem in voor de vraaggestuurde afvoer van vervuilde binnenlucht in vochtige ruimtes (en in Smartzone-configuratie ook in slaapkamers). Net als bij het C+-ventilatiesysteem wordt de binnenluchtkwaliteit continu en per ruimte in huis gemonitord door ingebouwde CO2-, vocht- en VOC-sensoren. Met dat verschil dat uit de afgevoerde ventilatielucht de warmte gerecupereerd wordt voor sanitair warm water en lage temperatuurverwarming. Daarvoor is de Endura – naast de ventilatie-unit – in één en hetzelfde toestel voorzien van een lucht-/waterwarmtepomp en een 300-liter boilervat voor sanitair warm water. De Endura staat altijd in back-up opgesteld met een klassieke condensatieketel, die kan bijspringen wanneer te weinig warmte kan gerecupereerd worden op basis van de verwarmings- en/of warmwatervraag.
 

Ontdek meer ›

Wat zegt de wetgeving over ventilatie?

Ontdek meer ›

Wegwijs in ventilatiesystemen

    Systeem C+ Systeem E+ Systeem D+
Meest geschikt voor renovatie/nieuwbouw? renovatie/nieuwbouw nieuwbouw nieuwbouw
Ventileert waneer nodig vraagsturing + luchtkwaliteit per ruimte per ruimte alle ruimtes tegelijk
Toevoer verse lucht natuurlijk via raamventilatie natuurlijk via raamventilatie mechanisch via leidingen
Afvoer vervuilde lucht slaapkamers ja, dankzij SmartZone ja, dankzij SmartZone nee
Connectivity App beschikbaar, SmartConnect voor Smarthome Geen app App beschikbaar
Energiezuinig? Gem. elektriciteitskost/jaar interessant het ganse jaar door
dagelijkse energiebesparing door geoptimaliseerde, vraaggestuurde luchtafvoer
1 ventilator
€ 26
interessant het ganse jaar door
vraaggestuurde luchtafvoer en warmterecuperatie voor ruimteverwarming en sanitair warm water
1 ventilator
€ 28
interessant tijdens stookseizoen
warmteterugwinning
2 ventilatoren
€ 75
Onderhoud zeer beperkt
(raamventilatie soms stofzuigen, leidingen elke 5 à 10 jaar laten reinigen)
middelmatig
(raamventilatie soms stofzuigen, leidingen elke 5 à 10 jaar laten reinigen, filters halfjaarlijks uitwassen)
intensief
(filters jaarlijks vervangen, warmtewisselaar elke 3 jaar laten reinigen, leidingen tussen 5 à 8 jaar laten reinigen)
Akoestisch comfort standaard akoestische raamventilatie en stilste toestel standaard akoestische raamventilatie, meer lawaai door geïntegreerde warmtepomp biedt akoestisch comfort mits goed leidingsysteem Easyflex en SQair ventielen
Indicatief E-peil * E30 E20 E30
    Healthbox® 3.0 Endura® E+ Endura® Delta
   
* Dit E-peil is haalbaar voor een referentiewoning in Vlaanderen op basis van totale maatregelenpakket met isolatie, luchtdichtheid, ruimteverwarming, sanitair water, hernieuwbare energie en ventilatie.

Waarom ventileren?

Brochure aanvragen

Ik wil de brochure ontvangen
Ik ben

Ik heb interesse in


Ik wil gecontacteerd worden door een verdeler van Renson

 
Door te bevestigen gaat u akkoord met de privacy voorwaarden.