Release 1.6.3. (24/03/2023)

  • Fixa synkronisering av kalibreringsstatus Healthbox 3.0 med My-Lio webbportal
  • Mätningsläge för integration i Frankrike