Fixscreen 150 M7A

The Fixscreen® was developed by door Renson Sunprotection-Screens and it is the first screen in the world, that is truly wind-resistant. Thanks to an ingenious zip system, the screen is windproof in all directions and the screen serves as an inspect repellent when closed. It is a simple principle where the sun protecting screen has a special edge with a zip. This way it is solidly included in both side conductors. During the installation of the fabric set (fabric tube + fabric + motor) the electrical connection is made easily via the motor connector: Connect&Go-technology. The bottom bar is also entirely or partly retractable, allowing discreet integration, subject to the dimensions.
Warianty produktów
 • OsÅ‚ona przeciwsÅ‚oneczna odporna na wiatr
 • DoskonaÅ‚a do nowo wstawianych okien
 • Kompleksowa umowa gwarancyjna
 • Kaseta - profil prostokÄ…tny
 • Roleta z tkaniny zdejmowana od doÅ‚u
 • Tkanina jest zwijana przy oknie
 • Gwarancja odpornoÅ›ci na wiatr do 130 km/h
 • PÅ‚ynne, ciche i dÅ‚ugotrwaÅ‚e dziaÅ‚anie
 • Rewolucyjne napinanie
 • Estetyczna zabudowa w fasadzie budynku
 • TrwaÅ‚a konstrukcja
 • Rozmiary do 22 m²
 • Kaseta niewidoczna