Fixscreen 150

 • OsÅ‚ona przeciwsÅ‚oneczna odporna na wiatr
 • Kompleksowa umowa gwarancyjna
 • Kaseta - profil zaokrÄ…glony lub prostokÄ…tny
 • Technologia „poÅ‚Ä…cz i używaj”
 • Gwarancja odpornoÅ›ci na wiatr do 130 km/h
 • Łatwy i szybki montaż
 • Różne możliwoÅ›ci montażu
 • Rozmiary do 22 m²
 • Chowana szyna dolna
 • Profil zaokrÄ…glony lub prostokÄ…tny
 • Technologia „poÅ‚Ä…cz i używaj”
 • Rozmiary do 22 m²
Surface mounted sun protection
 • DoskonaÅ‚a do dotychczasowych okien
 • Kaseta - profil zaokrÄ…glony lub prostokÄ…tny
 • Rozmiary do 22 m²
 • Gwarancja odpornoÅ›ci na wiatr do 130 km/h
Freestanding sun protection
 • Wolno stojÄ…ce, bez okna z tyÅ‚u
 • Kaseta - profil zaokrÄ…glony lub prostokÄ…tny
 • Rozmiary do 16,8 m²
 • Gwarancja odpornoÅ›ci na wiatr do 60 km/h
Surface mounted sun protection
 • Idealne do Å›cian osÅ‚onowych
 • Kaseta - profil zaokrÄ…glony lub prostokÄ…tny
 • Rozmiary do 22 m²
 • Gwarancja odpornoÅ›ci na wiatr do 80 km/h
Recessed (on top) sun protection
 • Roleta z tkaniny zdejmowana od wewnÄ…trz
 • Kaseta - profil prostokÄ…tny
 • Rozmiary do 22 m²
 • Gwarancja odpornoÅ›ci na wiatr do 130 km/h
Rec./Surface-mounted (in front), fabric close to the window
 • DoskonaÅ‚a do nowo wstawianych okien
 • Kaseta - profil prostokÄ…tny
 • Rozmiary do 22 m²
 • Gwarancja odpornoÅ›ci na wiatr do 130 km/h
Freestanding sun protection
 • Wolno stojÄ…ce, bez okna z tyÅ‚u
 • Kaseta niewidoczna
 • Rozmiary do 16,8 m²
 • Gwarancja odpornoÅ›ci na wiatr do 130 km/h
Rec./Surface-mounted (in front), fabric away from the window
 • DoskonaÅ‚a do nowo wstawianych okien
 • Kaseta - profil prostokÄ…tny
 • Rozmiary do 22 m²
 • Gwarancja odpornoÅ›ci na wiatr do 130 km/h
Freestanding sun protection
 • Wolno stojÄ…ce, bez okna z tyÅ‚u
 • Kaseta niewidoczna
 • Rozmiary do 16,8 m²
 • Gwarancja odpornoÅ›ci na wiatr do 130 km/h