Fixscreen 100 slim M7A F

The vertical sun protection Fixscreen® was developed by door Renson Sun protection-Screens and it is the first screen in the world, that is truly wind-resistant. Thanks to an ingenious zip system, the screen is windproof in all directions and the screen serves as an inspect repellent when closed. It is a simple principle where the sun protecting screen has a special edge with a zip. This way it is solidly included in both side conductors.
Warianty produktów
 • OsÅ‚ona przeciwsÅ‚oneczna odporna na wiatr
 • Wolno stojÄ…ce, bez okna z tyÅ‚u
 • Chowana szyna dolna
 • Gwarancja odpornoÅ›ci na wiatr do 60 km/h
 • Kompleksowa umowa gwarancyjna
 • Kaseta - profil prostokÄ…tny
 • Roleta z tkaniny zdejmowana od doÅ‚u
 • Szybki, bezpieczny i Å‚atwy montaż
 • PÅ‚ynne, ciche i dÅ‚ugotrwaÅ‚e dziaÅ‚anie
 • Rewolucyjne napinanie
 • TrwaÅ‚a konstrukcja