467

Fire vent (Built-in)
  • Urzędowy raport z badania
  • Tylko do użytku wewnątrz
  • Do montażu w ścianach pełnych
  • Odporność ogniowa 120’