421RC2

Burglar-resistant built-in vent Simple to mount with wall anchors. Burglar-resistant in accordance with class RC2.
  • Szybki i Å‚atwy montaż
  • UrzÄ™dowy raport z badania
  • Klasyfikacja odpornoÅ›ci na wÅ‚amanie RC2
  • Estetyczna kratka zabudowana