421RC2

Burglar-resistant built-in vent Simple to mount with wall anchors. Burglar-resistant in accordance with class RC2.
  • Szybki i łatwy montaż
  • Urzędowy raport z badania
  • Klasyfikacja odporności na włamanie RC2
  • Estetyczna kratka zabudowana