LINARTE

With the Linarte profiles, façades or façade components can be finished to create a sleek whole with vertical profiles in different designs for both inside and outside, right down to under the patio covers. Gates and doors can also be covered with the same profiles to create a seamless and uniform façade. The continuous façade system consists of individual aluminium profiles that are available in different versions and can be endlessly customised with wood or LED module inserts.
  • Eleganckie minimalistyczne linie
  • Niewidoczna zabudowa w drzwiach domu i garażu
  • Kreatywne uzupeÅ‚nienie fasady
  • Różne możliwoÅ›ci zabudowy
  • Do fasad zakrzywionych
  • Do stosowania we wnÄ™trzach
  • Wybór dowolnego koloru RAL
  • Lekki, trwaÅ‚y system
  • TrwaÅ‚ość konstrukcji, koloru i Å‚atwość utrzymania
  • Aluminium nadaje siÄ™ do odzysku w 100%