wyniki

Wszystko zaczyna się od jasnych ustaleń i przyjaznego dla użytkownika kontynuacji. Zapewnimy w ten sposób dla Państwa nie tylko przejrzystszą i szybszą komunikację z klientami w sprawie bieżących ofert i zamówień. Pozwoli to również na łatwiejsze przeszkolenie (nowych) pracowników.

Uproszczenie to słowo-klucz pozwalające na intuicyjne, szybkie i proste orientacyjnej ceny Państwa klientom.

  • Łatwe wyliczenie ceny - nawet bez niezbędnej znajomości produktu – od razu tworzy przejrzystość: dla Państwa i dla klientów.
  • Bardzo intuicyjny i przyjazny w obsłudze nowy konfigurator cen pozwoli Państwu na przygotowanie dla klientów realistycznej oferty.

Otrzymają Państwo niespotykaną dotychczas swobodę modyfikowania ofert aż do ich doprecyzowania w pełni, według życzeń klientów. Jednak już po złożeniu zamówienia będzie miało ono charakter wiążący. Tylko w ten sposób Renson może zobligować się do dotrzymania ustalonego terminu dostawy* i ceny.

Więcej informacji na ten temat mogą Państwo znaleźć tutaj.

*Dotyczy to tylko dostaw w transporcie drogowym, a nie innego rodzaju dostaw (transport morski, powietrzny).

 

Informacje o kosztach, dopłatach i zwrotach będą przekazywane z zachowaniem pełnej otwartości. Dzięki tej jasności można uniknąć kosztów usług niełączących lub kosztów interwencji.

Również w dziedzinie logistyki nie spotkają już Państwa żadne niespodzianki.

  • Ponieważ wszystkie koszty transportu drogowego będą od samego początku krystalicznie czyste, możesz teraz zdecydować się na obciążenie nimi swoich klientów.

Więcej informacji na ten temat mogą Państwo znaleźć tutaj.

Platforma zamówieniowa RIO dla naszych produktów Renson Outdoor zacznie funkcjonować 4 stycznia 2021 r. Przejście z wcześniejszej platformy e-Reps na nową RIO (Renson Interface Online) przebiegać będzie etapami. Kliknij tutaj aby przeczytać, co to może oznaczać dla Ciebie.

Materiały szkoleniowe i formularze zgłoszeniowe do webinariów szkoleniowych znajdują się w rubryce Szkolenia na naszej stronie internetowej.

https://www.renson.eu/pl-pl/professional-platform/search-2