nl-NL
Resultaten


Een EPW-project met een ventilatiesysteem B, C of D gebruikt mechanische toevoer en/of afvoerventilatie. Een meting van de debieten bij die systemen kan gunstig zijn voor de energieprestatieberekening van het project. Het is enkel toegelaten om meetresultaten in de energieprestatieberekening te gebruiken als een meetrapport als stavingstuk beschikbaar is.

Dit meetrapport bij woongebouwen moet aan bepaalde vereisten voldoen, de welke vastgelegd zijn in de regelgeving.

Renson stelt daarom een conform meetrapport ter beschikking, toepasbaar op al haar mechanische ventilatiesystemen. De ventilatieverslaggever is echter vrij zijn/haar eigen meetrapport te gebruiken .
 

Let op! Een meetrapport is verplicht bij projecten vóór 1 juli 2017. Sindsdien is het kwaliteitskader opgesteld en zijn de vereisten van het meetrapport hierin opgenomen. 
 

Download het document

 

https://www.renson.eu/nl-nl/professionals/zoeken