Icarus ICA.200

Verticale permanente zonwering waarbij lamellen tussen kopschotten gemonteerd worden. Stap en helling van de lamellen is vrij te kiezen. Bovendien kan ook tussen verschillende uitvoeringen van de zijdelingse kopschotten gekozen worden. Lensvormige lamel 200 x 35.
Product Variants
  • Lamellen kunnen horizontaal of verticaal geplaatst worden
  • Architecturale eye-catcher
  • Vangt uitzetting tengevolge van warmteverschillen op
  • Gepatenteerd klipssysteem