Oxygreen Collectief

Met het unieke ventilatiesysteem OxyGreen Collectief is individueel vraaggestuurd ventileren per woning in de gestapelde bouw eenvoudig mogelijk. De binnenluchtkwaliteit wordt per woning geregeld en continu afgestemd op de behoefte. De mechanische afvoer geschiedt via een collectief afvoerkanaal door een gelijkstroom dakventilator met drukregeling. De ventilatie wordt bepaald door de aanwezigheid en activiteit van mens en dier in de woning. Hierdoor is er altijd voldoende ventilatie voor een gezond binnenklimaat, maar nooit te veel om energieverliezen te voorkomen. Dit verbetert de energieprestatie, zowel bij nieuwbouw als bij renovatie.
  • Compacte behuizing
  • Minimaal drukverlies door het fijne klepblad
  • Snelle en gemakkelijke montage
  • Lagere luchtweerstand