Word jij onze nieuwe Data Manager?

Functie-omschrijving

Als Data Manager binnen Renson vallen volgende resultaatsgebieden onder jouw verantwoordelijkheid:
 
Leidinggeven:

 • Rechtstreeks aansturen van het Masterdata team.
 • Aansturen van het CPQ-team, onder leiding van een teamlead.
 • “Trekker” voor afdeling overkoepelende projecten binnen het functiegebied.
 
Data:
 • Zorgen dat het beheer van alle vormen van (master) data, zoals artikel- en productdata, referentiedata, customerdata, supplierdata en metadata en diens gerelateerde processen binnen de Renson groep professioneel worden uitgebouwd.
 • Identificeren van de diverse soorten data, analyseren van de diverse data modellen die in de verschillende data entiteiten van toepassing zijn en diens bronnen identificeren.
 • Ownership nemen van de business- en technische data.
 • Instaan voor het ontwerp van alle data, waarbij een gemeenschappelijk datamodel centraal staat.
 • Tot stand brengen van een heldere en werkbare structuur binnen het databeheer, zodanig dat deze optimaal aansluit bij de eisten van de business. Installeren van een data governance model.
 • Aanspreekpunt zijn voor de gebruikers omtrent huni vragen i.v.m. databeheer.
 
Processen:
 • Opzetten, implementeren en controleren van processen i.v.m. operations-gerelateerde informatie, zodat de vereiste data-kwaliteit geborgd wordt.
 • Zorgen voor de integriteit van deze data en borgen dat deze data kwalitatief binnen de diverse sturingssystemen kunnen worden ingezet.
 • Instaan dat deze data op een efficiënte manier kan worden gemanaged qua proces en aan te wenden middelen:
  • Voor de creatie en het onderhoud,
  • Voor het verzamelen, het valideren, het transformeren, het normaliseren, het integreren, het managen en het beslissen.
 • Het vertalen van de doelstellingen van het bedrijf in concrete werkbare processen en oplossingen voor de medewerkers en klanten.
 
CPQ:
 • Verantwoordelijk voor de parametrisatie van de order configuraties voor MTO en MTS producten binnen het platform.
 • Verantwoordelijk voor het vertalen van de algemene engineering BOM naar een order specifieke productie BOM.
 • Verantwoordelijk voor het managen en de governance van de quotatie-, order- en service flows.
 • Verantwoordelijk voor het coördineren van alle mogelijke communicatie m.b.t. quotaties en (service)orders.
 • Verantwoordelijk voor het coördineren van en het opzetten van de Verkoopprijs hiërarchie.
 • Verantwoordelijk voor het managen, het ontwikkelen en het onderhouden van het online quotatie- en bestelplatform (B2B & B2C) .
 

Jouw hoofdtaken zijn de volgende:
 
 • In je rol als Datamanager ben je aansprakelijk voor de technische controle van de data waarbij je waakt over de beveiliging, de schaalbaarheid, het configuration management, de operationele beschikbaarheid, de nauwkeurigheid, de uniformiteit, de consistentie, de naspeurbaarheid, de backup en het herstel, de technische standards, de policies en het implementeren van de business rules. Je beheert en coördineert daarom de communicatie tussen de Data Management teams, de business en de ICT organisatie.
 
 • Binnen je teams heb je daarvoor de leiding over stewards, die aansprakelijk zijn voor de business controles, de data inhoud, het management m.b.t. de metadata. Hun stakeholders zijn zij die geïmpacteerd zijn door data en daarom dienen ze met hen samen te werken om de definities, standaarden en data controles te ontwikkelen. Zij zullen ook waken over de datakwaliteit en het efficiënt verwerven van noodzakelijke data input.
 
 • Je blijft op de hoogte van de recente technologieën en de mogelijkheden op het vlak van data en process management.
 
 • Je blijft op de hoogte van de binnen Renson gebruikte processen en werkwijzen, met de nadruk op - maar niet uitsluitend – de operations gerelateerde informatie. Je organisatie stelt de nodige procedures op en stemt deze af op de bedrijfsstrategie. Je waakt over de coherentie tussen de diverse processen en de procedures.
 
 • Je blijft daarbij zicht behouden op de noden en dagdagelijkse problemen van de medewerkers op het vlak van de procedures en operationele data, en zorgt voor oplossingen binnen het kader van de bedrijfsstrategie.
 
 • Je bent verantwoordelijk voor de verdere ontwikkeling van ons online quotatie- en bestelplatform (E-reps) en de implementatie ervan binnen ons ERP systeem.
 
 • Je participeert in verschillende verbeteringsprojecten en bent een trekker bij het implementeren van uitgewerkte processen en procedures.
 
 • Je vertaalt de operationele oplossingen en procedures naar functionele eisen in het kader van IT-oplossingen. Je zorgt voor de afstemming met de ICT-organisatie.
 
 • Je zorgt dat de vereiste datakwaliteit en goede operationele werking voldoende aantoonbaar is via gedetailleerde rapportering.

Profiel

 • Je beschikt over een bewezen ervaring in datamanagement.
 • Je analytisch vermogen stelt je in staat gemakkelijk in te zoomen op details enerzijds, alsook gemakkelijk uit te zoomen om je helikopter view te bewaren anderzijds.
 • Deze functie vereist een Master denk- en werkniveau.
 • Je hebt reeds ervaring in het aansturen van een team.
 • Ervaring met de introductie van een ERP systeem is een pluspunt.
 • Je spreekt en schrijft vlot Nederlands en Engels.

Aanbod

 • De kans om Datamanagement binnen Renson mee uit te bouwen en verder vorm te geven.
 • De mogelijkheid een groeiend team aan te sturen van momenteel 6 mensen.
 •  Een werkomgeving waar de bedrijfsbaseline ‘Creating Healthy Spaces’ wordt doorgetrokken tot op de werkvloer.