Sense

De Sense monitort het CO2-gehalte in de binnenlucht van de ruimte. Het toestel geeft visueel aan wanneer de luchtkwaliteit slecht is en wanneer er actie moet ondernomen worden. Blauw betekent een goede binnenluchtkwaliteit, oranje betekent dat die te wensen overlaat en bij rood is er sprake van ongezonde binnenlucht. Maar de Renson Sense is veel meer dan een klassieke CO2-meter. Het toestel monitort ook vocht, vluchtige organische stoffen (VOS) zoals geuren, geluid, temperatuur en licht.
  • Installatie met Renson Link: gebruiksvriendelijke desktop applicatie voor professionele gebruiker
  • Visuele LED-feedback
  • Renson Dashboard: de slimme manier om historische data te monitoren en bij te houden
  • Unieke Renson comfort index
  • Integratie met cloud API mogelijk
  • Visuele terugkoppeling op het toestel