Lineo Fix

Vaste lamel om extra accessoires te bevestigen aan een lamellendak