Vaak worden raamverluchtingen niet opgenomen in de thermische detailberekeningen van ramen. Via deze rekentool kan de impact van de verluchtingen op de Uw-waarde van het raamgeheel in rekening worden gebracht.

Download het document