Behovsstyret E+ ventilation: et pust af varm luft

I Rensons System E+ er behovsstyret ventilation på en intelligent måde kombineret med en luft til vand-varmepumpe. Denne installation genvinder varmen fra udsugningsluften og udnytter den til lavtemperaturvarme og produktion af varmt brugsvand. En varmtvandsbeholder på 300 liter er indbygget i anlægget. Resultatet er en ekstremt intelligent løsning, som ikke alene giver garanti for skræddersyet sund og behagelig ventilation, men også leverer varmt brugsvand og zoneopdelt lavtemperaturvarme.

Hvordan fungerer E+?

I E+ ventilationsanlægget kombineres kontinuerlig tilførsel af frisk luft til boligens tørre rum (via ventilationsventiler oven over vinduerne) med mekanisk fjernelse af forurenet luft fra boligens vådrum (via Endura, den centrale mekaniske udsugningsventilator). Præcis ligesom i System C+. Forskellen er, at Endura, der udgør kernen i anlægget, ikke alene styrer ventilationen, men også genvinder varmen fra udsugningsluften. Enheden består af en ventilationsenhed, en varmepumpe og en indbygget vandvarmer. Den genvinder varmen fra udsugningsluften og udnytter den til lavtemperaturvarme og produktion af varmt brugsvand. Hybridanlægget samarbejder med en konventionel kondenserende gasvandvarmer, der fungerer som backupløsning, når der ikke genvindes tilstrækkeligt med varme fra udsugningsluften, eller behovet for varme eller varmt vand er for stort.

Ventilation according to need

Another major asset of E+ is the fact that dynamic sensors in the system constantly analyze the discharged air for CO2, moisture and / or VOVentilation according to need

Ventilation efter behov

En anden stor fordel ved E+ er, at anlæggets dynamiske sensorer konstant analyserer udsugningsluften for indholdet af CO2, fugt og/eller VOC. Derefter justerer anlægget automatisk ventilationsniveauet, så det passer til beboernes faktiske behov. Det betyder med andre ord, at dette anlæg kun leverer ventilation og varme, når det er nødvendigt, og hvor det er nødvendigt for at skabe et sundt og behageligt indeklima. Resultatet er et energieffektivt anlæg, som du ikke behøver at bekymre dig om.

 

E+ og energiforbrug: opfylder flere krav samtidig

Med System E+ lever din bolig op til myndighedskravene, når det gælder vedvarende energi, og du opnår et væsentligt lavere energiforbrug (et fald på op til 37 E-point målt på den engelske skala for energiforbrug). Hvordan kan det være? Det skyldes, at behovsstyret ventilation og opvarmning er integreret i en og samme enhed på en intelligent måde, og varmen fra udsugningsluften genvindes og udnyttes til opvarmning af brugsvand og rumopvarmning.

Er System E+ noget for dig?

Kunne du godt tænke dig at ventilere og samtidig opvarme din bolig på en effektiv og energivenlig måde? Så er E+ den overkommelige investering inden for vedvarende energi, du leder efter. Du er velkommen til at kontakte din Renson forhandler for at få flere oplysninger.

 

Find en forhandler

Anmod om brochure

 
Jeg vil gerne modtage brochuren
Product type:Please note, if you want window ventilation on your existing windows, only a ventilation grille can be provided above the glass.
ønsker du at blive kontaktet af en forhandler?:

Your data will be forwarded to a dealer in your area within 24 hours. This dealer will contact you without any obligation. You will soon receive an e-mail from us with the details of that distributor.


 
Ved indsendelse accepterer du databeskyttelsesreglerne